برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

اعضای هیئت علمی

 

سامانه علم سنجي  

زمینه کاری

محل خدمت 

وضعیت استخدامی 

نام و نام خانوادگی       

لینک
 • آنالیز داروها و مواد زیستی در مایعات بیولوژیک
 • مطالعات شیمی فیزیک داروها (محلولیت، ضریب توزیع، ثابت تفکیک اسیدی و ...)

دانشکده داروسازی

رسمی قطعی

دکتر ابوالقاسم جویبان

لینک
 • طراحی و ساخت زیست حسگر
 • آنالیز بیومدیکال

مرکز تحقیقات آنالیز داروئی

متعهد خدمت

دکتر محمد حسن زاده 

لینک

 • آنالیز داروها
 • بررسی محلولیت داروها 

مرکز تحقیقات آنالیز داروئی

متعهد خدمت

 دکتر الهه رحیم پور

لینک

 
 • بررسی غلظت داروها در نمونه های بازدمی
 • بررسی تغییرات بیومارکرها در نمونه های بازدمی در بیماری های مختلف           

مرکز تحقیقات
سل و بیماریهای ریوی

رسمی آزمایشی

دکتر مریم خوب نسب

 
 • آنالیز آنالیت های مختلف با استفاده از روش های الکتروشیمیایی         


دانشکده شیمی
 

 

 رسمی قطعی

(عضو افتخاری)

دکتر سید مهدی گلابی
 

لینک
 • شیمی محلول ها و حالت جامد داروها
 • آنالیز مواد دارویی در محیط های بیولوژیک و غذایی
 • مدل بندی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فارماکوکینتیکی

دانشکده داروسازی

رسمی قطعی

دکتر علی شایان فر

لینک
 • استفاده از روش های مختلف استخراج برای  شناسائی و تعیین مقدار دارو ها و آنالیت های مختلف

دانشکده داروسازی

رسمی قطعی

دکتر احد باویلی

لینک
 • مطالعه انتراکشن داروها با پروتئین ها 
 • توسعه ی روش های جدید و معتبرسازی شده برای آنالیز داروها
 • طراحی مهار کننده های چندگانه         

دانشکده داروسازی

رسمی قطعی 

دکتر سمیه سلطانی

لینک
 • مطالعه بر روی التهاب، آسم و آلرژی 

دانشکده داروسازی

رسمی قطعی

دکتر نسرین مالکی

 
 • کروماتوگرافی
دانشکده شیمی
 
رسمی قطعی 
(عضو افتخاری)
لینک
 • عکس برداری از سلول های سرطانی
 • کاربرد نانو مواد پیشرفته و نانو مواد زیستی جهت تعیین بیو ماکرهای مختلف
 • به کارگیری سیستم های میکروفلئویدی جهت ساخت حسگرها، زیست حسگرها و سلول- حسگرها
مرکز تحقیقات آنالیز داروئی متعهد خدمت