برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

اعضای شورای پژوهشی مرکز

 

دوره سوم 98/۱۱ لغایت 1400/۱۱

_سامانه_علم_سنجی

محل خدمت

  رشته

درجه علمی

نام و نام خانوادگی

لینک

 دانشکده داروسازی

 فارماسیوتیکس

استاد

 دکتر خسرو ادیب کیا

لینک

 دانشکده داروسازی

فارماسیوتیکس

استاد

دکتر محمد برزگر جلالی

لینک

 دانشکده داروسازی

آنالیز داروئی

استاد

 دکتر ابوالقاسم جویبان

لینک

دانشکده داروسازی

فارماکوگنوزی

دانشیار

دکتر ساناز حامدیزدان

لینک

 مرکز تحقیقات
آنالیز داروئی

آنالیز داروئی

استادیار

دکتر محمد حسن زاده

لینک

 مرکز تحقیقات
آنالیز داروئی

شیمی تجزیه

 استادیار

 دکتر الهه_رحیم_پور

لینک

 دانشکده پزشکی

اپیدمیولوژی

استادیار

دکتر سعید صفیری

لینک

 دانشکده داروسازی

داروسازی بالینی

استادیار

دکتر افشین_قره_خانی

 

 

دوره دوم 97/11 لغایت 98/11

_سامانه_علم_سنجی

محل خدمت

  رشته

درجه علمی

نام و نام خانوادگی

لینک

 دانشکده داروسازی

 فارماسیوتیکس

استاد

 دکتر خسرو ادیب کیا

لینک

 دانشکده داروسازی

شیمی تجزیه

استاد

دکتر احد باویلی

لینک

 دانشکده داروسازی

فارماسیوتیکس

استاد

دکتر محمد برزگر جلالی

لینک

 دانشکده داروسازی

آنالیز داروئی

استاد

 دکتر ابوالقاسم جویبان

لینک

 مرکز تحقیقات
آنالیز داروئی

آنالیز داروئی

استادیار

دکتر محمد حسن زاده

لینک

 دانشکده داروسازی

شیمی داروئی

استادیار

 دکتر سمیه سلطانی

لینک

 دانشکده داروسازی

شیمی داروئی

دانشیار

دکتر علی شایان فر

لینک

 دانشکده داروسازی

فارماکولوژی

استاد

دکتر نسرین مالکی

 

 

دوره اول – لغایت 97/11

_سامانه_علم_سنجی

محل خدمت

رشته

درجه علمی

نام و نام خانوادگی

لینک

 دانشکده داروسازی

فارماسیوتیکس

استاد

 دکتر خسرو ادیب کیا

لینک

 دانشکده داروسازی

کنترل دارو

استادیار

دکتر الناز تمیزی

لینک

 دانشکده داروسازی

آنالیز داروئی

استاد

 دکتر_ابوالقاسم_جویبان

لینک

 مرکز تحقیقات
آنالیز داروئی

آنالیز داروئی

استادیار

دکتر محمد حسن زاده

لینک

 دانشکده داروسازی

شیمی داروئی

استاد

دکتر جلال حنایی

لینک

 دانشکده داروسازی

شیمی داروئی

استادیار

 دکتر سمیه سلطانی

لینک

 دانشکده داروسازی

شیمی داروئی

دانشیار

دکتر علی شایان فر

لینک

 دانشکده
پزشکی

بیماری های مغزواعصاب

استاد

دکتر مهدی فرهودی

لینک

 دانشکده داروسازی

فارماکولوژی

استاد

دکتر نسرین مالکی

لینک

 دانشکده داروسازی

فارماکولوژی

استاد

دکتر حسین ناظمیه

لینک

 دانشکده داروسازی

کنترل دارو

استاد

 دکتر محبوب نعمتی

لینک

 دانشکده پزشکی

بیوشیمی بالینی

استاد

دکتر محمد نوری