برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

افتخارات کسب شده توسط اعضای مرکز 
 • کسب عنوان دومین محقق برتر در گروه علوم داروئی در ششمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی در سال 1379 توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب عنوان سومین رتبه برتر گروه علوم داروئی در دوازدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی در سال 1385توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب دیپلم افتخاردرارزشیابی پژوهش برگزیده پزشکی فرهنگستان در سال 1385از سوی داوران داخلی و خارجی توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب عنوان سومین پایان نامه برتر در مقطع دکتری تخصصی در سیزدهمین جشنواره رازی 1386 توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب عنوان "پژوهشگر برتر استان" درجشنواره پژوهش و فناوری سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در مقطع علوم پایه در دهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1390 توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب عنوان پایان نامه برتر در مقطع Ph.D  در چهاردهمین جشنواره پژوهش و فناوری سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب عنوان "محقق برگزیده اول دانشگاه در هجدهمین جشنواره پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز درسال 1391 توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب عنوان محقق برتر گروه علوم داروئی در هجدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی در سال 1391 توسط آقای دکتر جویبان

 • کسب لوح زرین در هفتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهائی در بخش طراحان کسب و کار در سال 1390 توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب مدال برنز در دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در سال 1390 توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب لوح و کاپ فدراسیون بین المللی مخترعان IFIA در سومین المپیاد بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1391 توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب عنوان "دانشجوی پژوهشگر فعال استان" در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه در سال 1391 توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب عنوان دانشجوی محقق برتر دانشگاه در مقطع دکتری تخصصی در دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392 توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب رتبه "پژوهشگر برتر مراکز تحقیقاتی دانشگاه " در پانزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1395 توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب عنوان "محقق جوان برگزیده گروه علوم پایه" در شانزدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب رتبه "محقق اول برتر دانشگاه" در مقطع علوم پایه در هفدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1397 توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب مدال طلا در چهارمین فستیوال بین الملی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه شیراز در سال 2014 توسط آقای دکتر محمد حسن زاده

 • کسب عنوان محقق جوان برگزیده در هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در سال 1391 توسط خانم دکتر شهلا سلطانپور

 • کسب عنوان  پایان نامه دانشجوئي برتر در یازدهمین جشنواره رازی  در سال 1384 توسط خانم دکتر آناهيتا فتحي آذربايجاني

 • کسب عنوان محقق جوان برگزیده در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط آقای دکتر علی شایان فر

 • کسب عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph.D در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1398 توسط آقای دکتر جعفر سلیمانی

 • کسب عنوان محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع علوم پایه در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1398 توسط آقای دکتر ابوالقاسم جویبان

 • کسب عنوان محقق اول برتر دانشگاه در مقطع علوم پایه در هفدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر محمد حسن زاده