برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

پایان نامه های مشترک با دانشگاه های بین المللی مرکز

 

تاریخ تصویب     

کد اخلاق           

دانشگاه/کشور   

همکار خارجی    

مجری طرح      

عنوان طرح                                   

15,05,1398

IR.TBZMED.REC.1398.406

آنکارا-ترکیه

دکتر سیبل
اوزکان

دکتر ابوالقاسم جویبان

الکترو استخراج غشایی برخی از داروهای ضد صرع از مایعات بیولوژیک و اندازه گیری آنها با الکتروفورز موئینه

1