برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

روش های اوپراتوری استاندارد


 تجهیزات آزمایشگاهی و نکات مربوط به ایمنی آنها
 

ICH معتبر سازی روش های آنالیزی


آزمایشگاه آنالیز داروئی

  • دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  (FA / اEN)
  • دستگاه جمع آوری نمونه های بازدمی (FA / اEN)
  • دستگاه الکتروفورز موئینه (FA / اEN)
  • دستگاه اسپکتروفلوریمتری (FA / اEN)
  • دستگاه جذب اتمی (FA / اEN)
  • دستگاه Au toLab (FA / اEN

آزمایشگاه کمومتری

  • دستگاه اسپکتروفتومتری (FA / اEN)


دستورالعمل اندازه گيري محلوليت مواد با به كارگيري تكنيك كوسولوانسي