برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

فارغ التحصیلان دکتری عمومی و ارشد

 

 تاریخ_اتمام 

موقعیت فعلی

 مقطع

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

شیمی داروئی

آرزو میرزائی

1

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

میکروبیولوژی

فرناز بهاورنیا

2

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

صنایع غذائی
ایمنی غذائی

هومن خلفازاد

3

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

نیلوفر خنتان

4

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

سالار علیزاده

5

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

رحیمه سهمانی

6

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

امیر ضرغامی

7

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

لیلا عباس وش

8

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

فاطمه فرشچی

9

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

آرزو محمد زاده

10

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

شیما محمد علیزاده

11

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

لیلا عباسی

12

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

سپیده مرادخانی

13

2019

 محقق آزاد

 کارشناسی ارشد

نانو فیزیک

سعید عبدی

14

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

مریم محمودی

15

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی میکروبی

فاطمه نامی

16

2019

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی میکروبی

پرینا مهری

17

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

علی عمری

18

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

داروسازی

صبا صبوری

19

2018

دانشجوی
دکتری-کشور سوئد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

نسرین رزمی

20

2018

دانشجوی
دکتری-کشور چک

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

سودابه حسن پور

21

2018

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

آرزو سعادتی

22

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

الناز جاویدی

23

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

محسن جعفری

24

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی میکروبی

پریا بابائی

25

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

حسین نوای باغبان

26

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

داروسازی

مریم نیک نفس

27

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

داروسازی

نهال رحیمی

28

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

شیمی داروئی

حمید سرگزی

29

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

داروسازی

شهرزاد معطر

30

2018

 محقق آزاد

  دکتری عمومی

داروسازی

پرستو محمد علیزاده

31

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

عیسی صدوقی

32

2018

 محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

الهام صلحی

33

2018

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

شیمی داروئی

محمد علی ترفیعی

34

2018

دانشجوی
دکتری-دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی ارشد

شیمی داروئی

اسماعیل محمدیان

35

2018

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

سمیرا رحیمی

36

2018

کارشناس
خدمات داروئی

کارشناسی ارشد

داروسازی

فاطمه سعادت فر

37

2018

کارشناس
خدمات داروئی

کارشناسی ارشد

داروسازی

منیره بابائی

38

2018

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

صبا ارشادی

39

2018

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

مهسا فیضی آذر

40

2018

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

سولماز طاقی

41

2018

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی دامپزشکی

رعنا شادجو

42

2017

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

ستار صادقی

43

2017

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

شیمی آلی

فائضه طالبی

44

2017

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

ایوب کریم زاده

45

2017

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

افرا رضاقلی زاده

46

2017

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

فائزه حسینی

47

2017

دانشجوی
دکتری-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دکتری عمومی

داروسازی

فریبا پورکریم

48

2017

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

مریم مرندی

49

2016

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

فوزیه مختاری

50

2016

دانشجوی
دکتری-کشور آمریکا

  دکتری عمومی

داروسازی

سارا نوظهوری

51

2015

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

آرزو مبهوت

52

2015

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

عبدالرحمن خزری

53

2015

دانشجوی
دکتری-کشور آمریکا

  دکتری عمومی

داروسازی

فاطمه کرامت نیا

54

2015

دانشجوی
دکتری-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دکتری عمومی

داروسازی

نسترن هاشم زاده

55

2015

 دانشجوی
دکتری-کشور آلمان 

  دکتری عمومی

داروسازی

ساحل وحدتی

56

2015

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

مهدیس محمدزاده

57

2015

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

سیاوش تاتاردار

58

2015

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

معصومه عباسی

59

2015

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

مهدی خوشبخت

60

2013

کارشناس
شرکت دانش بنیان

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

روناک رمضانی

61

2012

کارشناس
شرکت دانش بنیان

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه 

اعظم اسدی

62

2012

محقق پسادکتری-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

رقیه امینی

63

2012

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی

فرخ سرداری

64

2012

کارشناس صنایع داروئی

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

اکبر رضازاده

65

2012

محقق
سازمان انرژی اتمی

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

فرزاد فرج بخش

66

2012

دانشجوی
دکتری-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

منیره زمانی

67

2012

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

آرام خلیلی

68

2012

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

فهیمه ایران منش

69

2011

محقق آزاد

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

پرستو محمداندشتی

70

2011

دانشجوی
دکتری-کشور آمریکا

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی

شادی حاجی اقراری

71

2011

 محقق پسادکتری-دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

امیر رمضانی

72

2011

کارمند
سازمان انرژی اتمی

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

ناصر سلطانی

73

2010

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

حامد ملجائی

74

2009

کارشناس
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

وحید پناهی آذر 

75

2009

محقق پسادکتری-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

جعفر سلیمانی

76

2009

دانشجوی
دکتری-کشور هلند

  دکتری عمومی

داروسازی

محمد امین ابوالقاسمی فخری

77

2009

 دانشجوی
دکتری-کشور هلند

  دکتری عمومی

داروسازی

سمیه احمدیان

78

2009

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دکتری عمومی

داروسازی

علی شایان فر

79

2007

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دکتری عمومی

داروسازی

الناز تمیزی

80

2006

محقق پسادکتری-کشور آلمان 

کارشناسی ارشد

شیمی آلی

ابراهیم آزاد نیا

81

2006

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

امیر سپرهم

82

2004

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

حسن جلیل زاده

83

2004

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

سمیرا یگانلی

84

2003

کارشناس
خدمات داروئی

  دکتری عمومی

داروسازی

رقیه قاسمی

85

2003

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  دکتری عمومی

داروسازی

آناهیتا فتحی آذربایجانی

86

2003

استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دکتری عمومی

داروسازی

شهلا سلطان پور

87

2003

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دکتری عمومی

داروسازی

سمیه سلطانی

88