برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

محققین پسا دکتری مرکز

 

مقالات(تعداد)

  زمان_شروع 

استاد

عنوان پروژه

رشته

     نام_و_نام_خانوادگی   

_

۱۳۹۸

دکتر جویبان

اندازه گیری و تعیین مقدار سلول های  سرطانی

شیمی داروئی

دکتر جعفر سلیمانی

۴ مقاله

۱۳۹۸

دکتر برزگر جلالی

بررسی محلولیت داروها

شیمی فیزیک

دکترالنازمظاهرحاجی آقا

۳ مقاله

۱۳۹۷

دکتر جویبان

آنالیز اپیوئيدها در نمونه بازدم منجمد
به روش کروماتوگرافی گازی

شیمی تجزیه

دکترمحمدرضاافشارمقدم

_

۱۳۹۷

دکتر جویبان

آنالیز اپیوئيدها در باردم منجمد

شیمی تجزیه

دکتر رقیه امینی

۷ مقاله

۱۳۹۶

دکتر جویبان

سنتز نانوکلاسترهای فلزی و بررسی کاربرد آنها
در پایش سطح درمانی داروها

شیمی تجزیه

دکتر اعظم صمدی

۱۷ مقاله

۱۳۹۵

دکتر برزگر جلالی

محلول سازی داروها با استفاده از مایعات یونی و بررسی ترمودینامیک انحلال در مخلوط آب و مایع یونی

شیمی فیزیک

دکتر نرجس میرحیدری

۱۱ مقاله

۱۳۹۵

دکتر برزگر جلالی

محلول سازی داروها با استفاده از مایعات یونی و بررسی ترمودینامیک انحلال در مخلوط آب و مایع یونی

شیمی تجزیه

دکتر الهه رحیم پور