برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

دانشجویان دکترای عمومی و کارشناسی ارشد

 

برون دادهای پروژه

زمان شروع و خاتمه

اساتید راهنما

پروژه

رشته

نام و نام خانوادگی

_

99

دکتر جویبان

_

داروسازی

فائز فیضی

_

99

دکتر جویبان
دکتر رحیم پور

بررسی محلولیت داروها در سیستم های کوسولوانسی

داروسازی

عبدالمجید شادی

_

99

دکتر جویبان
دکتر رحیم پور
دکتر خوب نسب جعفری

توسعه روش های سریع برای اندازه گیری آسپرین در نمونه های بیولوژیکی

داروسازی

ثمینه محمدزاده

_

99

دکتر جویبان
دکتر رحیم پور
دکتر خوب نسب جعفری

توسعه نانو سنسور جدید برپایه قالب مولکولی برای اندازه گیری فنوباربیتال

داروسازی

پویا ناصحی نژاد

_

99

دکتر حنایی
دکتر جویبان
دکتر رحیم پور

بررسی ترمودینامیک انحلال ناپروکسن در مخلوط کوسولوانسی اتیلن - گلیکول و آب دردماهای  مختلف

شیمی داروئی

حسین سیاری

_

99

دکتر جویبان
دکتر رحیم پور

روش های جدید برای استخراج و اندازه گیری اپیوئیدها بر پایه میکرو استخراج الکتروغشایی

شیمی داروئی

صالح حسینی نژاد

7مقاله ISI

98

دکتر جویبان
دکتر رحیم پور

بررسی محلولیت  کدئین در مخلوط های سه گانه  در دماهای مختلف

داروسازی

هما رضائی

3مقاله ISI

98

دکتر جویبان
دکتر سلیمانی
دکتر قره خانی 

استخراج و پیش تغلیظ پاراکروزول در نمونه های پلاسمای بیماران کلیوی

شیمی داروئی

میلاد مرادی

1مقاله ISI

98

دکتر جویبان
دکتر رحیمم پور

بررسی ترمودینامیک انحلال مشتقات آمینوسالیسیلیک اسید در سیستم های کوسولوانسی

شیمی معدنی

عاطفه شیخی

_

98

دکتر فتحی آذربایجانی
دکتر رحیم پور
دکتر جویبان

اندازه گیری محلولیت اتورواستاتین در محلول اتانول + آب و بررسی اثر انواع سورفاکتانت ها

داروسازی

هادی فروغی

_

98

دکتر رحیم پور
دکتر جویبان

توسعه روشی جدید بر پایه چارچوب های فلزی آلی (MOF) برای اندازهگیری لاموتریژن در هوای بازدمی منجمد

شیمی داروئی 

پریسا عیدی

_

98

دکتر بهروزی
دکتر رحیم پور
دکتر جویبان

بررسی حلالیت کارودیلول و ایندومتاسین در حلال اوتکتیک عمیق و مخلوطهای دوتایی حلال در دماهای مختلف

شیمی فیزیک

پویا عسگری

1مقاله ISI

96-98

دکتر جویبان
دکتر شایان فر

توسعه یک روش تجزیه ای بر مبنای مشتق سازی با تیوباربیتوریک اسید برای اندازه گیری سولفامتوکسازول در شیر

داروسازی

مریم شادمان

6مقاله ISI

97-99

دکتر جویبان
دکتر شایان فر
دکتر رحیم پور

بررسی حل پذیری کتوکونازول در سیستم های دوتایی از مخلوط آب و کمک حلال های N-متیل2-پیرولیدون و 1-پروپانول در دماهای مختلف

داروسازی

آیدا هاتفی

3مقاله ISI

97-99

دکتر جویبان
دکتر شایان فر
دکتر رحیم پور

بررسی محلولیت ناپروکسین در مخلوط های سه گانه  در دماهای مختلف

داروسازی

سمیرا زاد علی اصغر

1مقاله ISI

97-99

دکتر جویبان
دکتر شایان فر

تهیه و بررسی پایداری فرم نمک یا کوکریستال والپروئیک اسید و کاربامازپین

داروسازی

شیدا خجیر

1مقاله ISI

97-99

دکتر جویبان
دکتر شایان فر

استخراج ایندوکسیل سولفات به منظور اندازه گیری آن در پلاسمای بیماران کلیوی

داروسازی

فاطمه نوروزی

1مقاله ISI

97-99

دکتر شایان فر

بررسی امکان پیش بینی فراهمی زیستی داروها در انسان با استفاده از پارامترهای ساختمانی و فراهمی زیستی حیوانات آزمایشگاهی

داروسازی

ثمینه بهشتی روی

1مقاله ISI

97-99

دکتر جویبان
دکتر شایان فر

ارائه یک روش فلوئوریمتری بر مبنای نقاط کوانتومی گرافن برای اندازه گیری دفریپرون در نمونه های بیولوژیک

شیمی داروئی

رها کاویانی

1مقاله ISI

97-99

دکتر جویبان
دکتر افشار

دکتر شایان فر

میکرو استخراج کاربامازپین به منظور اندازه گیری در نمونه های بیولوژیک با استفاده از گاز کروماتوگرافی

شیمی داروئی

فاطمه سلطان محمدی

1مقاله ISI

97

دکتر جویبان
دکتر حسن زاده

شناسایی دوکسوروبیسین با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی بر مبنای نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی الکترود کربن شیشه ای

شیمی داروئی

مریم احسانی

2مقاله ISI

97

دکتر جویبان
دکتر رحیم پور

طراحی نانوسنسورها برای اندازه گیری فلزات

پسادکتری شیمی تجزیه

رقیه امینی

1مقاله ISI

96-98

دکتر جویبان
دکتر حسن زاده

تهیه آپتاحسگر الکتروشیمیایی جهت شناسایی راکتوپامین

شیمی داروئی

آرزو میرزائی

1مقاله ISI

96-98

دکتر جویبان
دکتر شایان فر

استخراج مایکوفنولیک اسید از پلاسما به منظور اندازه گیری آن با استفاده از روش لومینسانس حساس شده با تربیوم

داروسازی

مریم نیک نفس

2مقاله ISI

96-97

دکتر جویبان

پیش بینی محلولیت مواد مخدر در مخلوط حلال  های مختلف در درجه حرارتهای مختلف با استفاده از حداقل تعداد نقاط داده های تجربی

داروسازی

سینا دادمند

1مقاله ISI

96-97

دکتر جویبان
دکتر حسن زاده

تعیین مقدار داروی دوکسوروبیسین هیدروکلرید در نمو نه های خون به وسیله الکترود اصلاح شده با پلی تورین نقاط کوانتومی گرافنی عامل دار شده با بتا سیکلودکسترین و کیتوسان

داروسازی

پرستو محمد علیزاده