برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

تجهیزات مهم در اختیار مرکز


 

 لیست روش های توسعه یافته برای تشخیص مواد داروئی

دستگاهکروماتوگرافی مایع با کارائی بالا

دستگاه کروماتوگرافی گازی

دستگاه الکتروفورز موئینه

 دستگاه 
اسپکتروفلوریمتری

 دستگاهاسپکتروفتومتری


دستگاه جذب اتمی

 دستگاهAuto Lab