برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

اولویت های مرکز

 

1. توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه آنالیز داروئی و بیومدیکال، تخلیص و روش های بررسی خلوص مواد داروئی
2. انجام
پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در جهت ارتقاء نظام داروئی کشور
3. بسترسازی برای جمع آوری یافته ها، تنظیم و انتشار
مقالات علمی به منظور گسترش مرزهای دانش و تبدیل مرکز به مرجعیت علمی در زمینه آنالیز داروئی و بیومدیکال
4. تربیت نیروی انسانی
محقق در زمینه آنالیز داروئی و بیومدیکال برای پاسخگوئی به نیاز صنایع داروئی و بخش های بالینی