برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

محققین مهمان یا فرصت مطالعاتی مرکز

 

مقالات(تعداد)

زمان_خاتمه

زمان_شروع

استاد

عنوان پروژه

مقطع و رشته

نام_و_نام_خانوادگی

۳ مقاله

1397

۱۳۹۶

دکتر_جویبان


تعیین هم زمان والپروئیک اسید و متابولیت اصلی آن به روش میکرو استخراج مایع و 
کروماتوگرافی گازی-یونیزاسیون شعله

دکتری_تخصصی شیمی تجزیه

بهروز فریدونی

۲ مقاله

1397

۱۳۹۶

دکتر_جویبان


آنالیز متابولیت های والپروئیک اسید

دکتری_تخصصی شیمی تجزیه

مریم عباسپور