برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

لیست طرح های نیماد مرکز

 

تاریخ
تصویب

کد اخلاق

کد طرح

محل تامین
اعتبار مالی

مجری طرح

عنوان طرح

1398 IR.NIMAD.REC.1397.174 982534 نیماد دکتر محمد
حسن زاده
تشخيص زود هنگام سرطان پستان بر مبناي بيوماركر3-15 CA : يك پلتفرم جديد جهت بررسي ميزان پاسخ به روند درمان سرطان پستان 1
1398 IR.NIMAD.REC.1398.084 ۹۸۲۹۴۲ نیماد دکتر ابوالقاسم
جویبان
ارائه یک روش قابل اعتماد و ساده برای تعیین مقدار توبرامایسین در هوای بازدم 2
1398  IR.NIMAD.REC.1398.098  

۹۸۲۵۳۴

نیماد دکتر محمد
حسن زاده
تشخيص زود هنگام سرطان تخمدان بر مبناي نشانگر زيستي (CA 125) با استفاده از ايمونوحسگر الكتروشيميايي 3
1398 IR.NIMAD.REC.1398.297 ۹۸۸۹۲۱ نیماد دکتر ابوالقاسم
جویبان

محلولیت و خواص ترمودینامیکی 3- آمینوسالسیلیک اسید در مخلوط حلال‌ها در دماهای مختلف

4
1398 IR.NIMAD.REC.1398.085

۹۸۳۱۰۰

نیماد دکتر محمد رضا سیاهی توسعه روش نوري بر پايه نانومواد براي اندازه گيري فلزات سنگين از جمله كادميوم و سرب 5
1398 IR.NIMAD.REC.1398.328 ۹۸۷۶۸۹ نیماد دکتر محمد
حسن زاده
تشخيص زود هنگام سرطان پروستات بر مبناي نشانگر زيستي PSA با استفاده ازايمونوحسگرالكتروشيميايي  6
1397 IR.NIMAD.REC.1397.460 ۹۷۷۱۴۸ نیماد دکتر محمد حسین صومی شناسائی حساس سلول هاي سرطاني بر مبناي برهمكنش گيرنده فولات در غشاي سلول: يك پلتفرم جديد جهت تشخيص زود هنگام سرطان روده بزرگ 7
1397

IR.NIMAD.REC.1397.355

۹۷۷۱۹۹ نیماد دکتر طراوت
غفوریان
محلولیت کافئین و کدئین در سیستم های کوسولوانسی مختلف در دماهای متفاوت 8
1397 IR.NIMAD.REC.1397.090 ۹۷۱۲۴۲ نیماد

دکتر ابوالقاسم
جویبان

جوهرهای رسانا برای آنالیز پیشرفته در زیست پزشکی 9
1397

IR.NIMAD.REC.1397.356

۹۷۷۱۹۸ نیماد دکتر علی
نخودچی
توسعه پلتفورم جدید برپایه نانومواد برای اندازه گیری حساس و انتخابی فنوباربیتال در نمونه های بیولوژیکی 10
1397 IR.NIMAD.REC.1397.359 ۹۷۷۳۷۴ نیماد دکتر ابوالقاسم
جویبان
اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در هوای بازدم منجمد افراد در معرض این مواد 11
1397 IR.NIMAD.REC.1397.451   977069 نیماد دکتر محمد
حسن زاده
شناسائی سريع و دقيق سرطان پستان بر مبناي پروتئين (BRCA1): يك روش نوين در تشخيص زود هنگام و درمان بهينه سرطان سينه 12
1397 IR.NIMAD.REC.1397.094 ۹۷۱۲۳۹ نیماد

دکتر محمد
حسین صومی

شناسائي برخي سلول هاي سرطاني با استفاده پروب نوري بر مبناي نانو مواد پيشرفته 13

1396

IR NIMAD REC 1396 177

۹۶۳۴۰۴

نیماد

دکتر ابوالقاسم
جویبان

استدلال ریاضی معادله جویبان-آکری برای تبیین محلولیت مواد در مخلوط حلالهای دوتایی در دماهای مختلف

14

1396

IR NIMAD REC 1396 331

۹۶۳۴۰۶

نیماد

دکتر ابوالقاسم
جویبان

اندازه گیری برخی از داروهای بنزودیازپینی در نمونه های بازدم با استفاده از کروماتوگرافی گازی

15

1396

IR NIMAD REC 1396 317

۹۶۳۵۷۳

نیماد

دکتر طراوت
غفوریان

بررسی محلولیت داروهای ضد قارچ آزولی در مخلوط حلال ها در دماهای مختلف و محاسبه داده های ترمودینامیکی

16

1396

IR NIMAD REC 1396 356

۹۶۳۵۷۲

نیماد

دکتر علی
نخودچی

توسعه پروب فلورسانسی جدید بر پایه ی نانوذرات برای اندازه گیری کاربامازپین در نمونه های بیولوژیکی

17

1396

IR NIMAD REC 1396 118

962147

نیماد

دکتر محمد
حسن زاده

تشخيص غير تهاجمي برخي بيماريهاي ريوي با استفاده از شناسائي مقادير بسيار پائين بيوماركر مالون دي آلدئيد بر پايه حسگرهاي الكتروشيميايي

18

1396

IR NIMAD REC 1396 213

963609

نیماد

دکتر محمد
حسن زاده

خودكارهاي پر شده با جوهرهاي پيشرفته آنزيمي جهت ساخت زيست حسگرهاي نسل چهارم: يك پلتفرم جديد جهت تشخيص زود هنگام بيماريها

19

1396

IR NIMAD REC 1396 210

۹۶۳۵۷۰

نیماد

دکتر محمد حسین صومی

تمايز سلولهاي سالم از سرطاني تيمار شده با استفاده از نانو حسگرهاي الكتروشيميايي يا نوري

20

1396

_

۹۶۳۶۲۶

نیماد

دکتر محمد رضا سیاهی

تشخيص زودهنگام بيماريهاي ارثي مرتبط با آمينو اسيدها بوسليه زيست حسگر الكتروشيميايي آنزيمي

21

1395

_

۹۵۸۷۷۳

نیماد

دکتر ابوالقاسم
جویبان

توسعه ی روشی سریع، آسان و ارزان برپایه ی روش های نوین برای اندازه گیری بیومارکرهای استرس اکسیداتیو (هیدروژن پراکسید، مالون دی آلدئید و 4 هیدروکسی نونال) 22
1394 _ ۹۴۳۶۱۰ نیماد دکتر ابوالقاسم
جویبان
محلول سازی بودنوزاید با استفاده از روش های مختلف 23
1394

_

۹۴۳۶۳۲ نیماد دکتر ابوالقاسم
جویبان

محلول سازی بوسنتان در مخلوط حلالها دردماهای مختلف و بررسی ترمودینامیکی

24