برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با هجدهمین جشنواره پژوهشی

انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph.D در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph.D در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph.D در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 2 دي 1398
انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph. D  در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph. D در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph. D  در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 2 دي 1398
انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع ph. D  در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع ph. D در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع ph. D  در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 1 دي 1398
انتخاب آقای دکتر ابوالقاسم جویبان به عنوان محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع علوم پایه در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخاب آقای دکتر ابوالقاسم جویبان به عنوان محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع علوم پایه در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتخاب آقای دکتر ابوالقاسم جویبان به عنوان محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع علوم پایه در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 1 دي 1398
انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph. D  در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph. D در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتخاب آقای دکتر جعفر سلیمانی به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph. D  در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 1 دي 1398
انتخاب آقای دکتر ابوالقاسم جویبان به عنوان محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع علوم پایه در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخاب آقای دکتر ابوالقاسم جویبان به عنوان محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع علوم پایه در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتخاب آقای دکتر ابوالقاسم جویبان به عنوان محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع علوم پایه در هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شنبه 30 آذر 1398