برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکزتحقیقات آنالیز داروئی تبریزPharmaceutical Analysis Research Center

فهرست اصلی

لیست طرح های پژوهشی در حال اجرا در مرکز

تاریخ تصویب

کد اخلاق

کد پژوهان

اعتبار مصوب

مجری طرح

عنوان طرح

1398

IR.TBZMED.REC.1398.1257

63728

 طرح تحقیقاتی

 دکتر فریبا
پورکریم

اندازه گیری استامینوفن در بازدم منجمد با روش رنگ سنجی بر اساس واکنش با آهن (III) کلرید

1

1398

IR.TBZMED.REC.1398.1053

64089

 طرح تحقیقاتی
گرنت پژوهشی

 دکتر سمیه
سلطانی

مطالعه امکان توسعه مولتی بیوسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص بیماری آلزایمر بر اساس مارکرهای پروتئین تائو و آمیلویید بتا

2

1398

IR.TBZMED.VCR.REC.1398.368

64310

 طرح تحقیقاتی

دکتر علی
شایان فر

مدل بندی حل پذیری داروهای کم محلول در آب در مخلوط آب و حلال های اوتکتیک کولین کلراید/ اوره و گلیسرول

3

1398

IR.TBZMED.REC.1398.932

63751

 گرنت پژوهشی

دکتر الهه
رحیم پور

توسعه پروب فلورسانسی جدید بر پایه نانوساختارهای فلزی برای اندازه گیری فنوباربیتال در نمونه های بیولوژیکی

4

1398

IR.TBZMED.REC.1398.755

64109

 گرنت پژوهشی

 دکتر ابوالقاسم جویبان

اعتبار سنجی نمونه ی بازدم منجمد شده بعنوان نمونه بیولوژیک جهت ردیابی داروها

5

1398

IR.TBZMED.VCR.REC.1398.291

64135

 طرح تحقیقاتی

دکتر محمد
حسن زاده

شناسائی اختصاصی ژنوم لیشمانیا با استفاده از نانو ذرات طلا یا نقره

6

1398

R.TBZMED.VCR.REC.1398.276

64136

 طرح تحقیقاتی

 دکتر محمد
حسن زاده

تعیین مقدار داروی کتوکونازول با استفاده از پروب نوری جدید بر مبنای نانوذرات نقره عامل دار شده با سیترات

7

1398

IR.TBZMED.VCR.REC.1398.013

62259

 طرح تحقیقاتی

 دکتر محمد
حسن زاده

تهیه و ارزیابی ایمونوحسگر جدید برای شناسایی بیومارکر سرطانی پروستات (PSA)

8

1398

IR.TBZMED.REC.1398.628

63758

 گرنت پژوهشی

 دکتر محمد
حسن زاده

تهیه زیست حسگر جدید مبتنی بر DNA جهت شناسایی هموفیلوس آنفلوانزا

9

 
1398
 

IR.TBZMED.REC.1398.670

63570

 گرنت پژوهشی

دکتر ابوالقاسم جویبان

ارائه روش اندازه گیری سریع فنی توئین و لاموتریژین در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از کوانتوم داتهای پایه کربنی

10

1398
 

IR.TBZMED.VCR.REC.1398.231

63127

 گرنت پژوهشی

دکتر محمد
حسن زاده

توسعه فناوری حسگرهای کاغذی جهت آنالیز پیشرفته زیست پزشکی: شناسائی بیومارکرها و بررسی هیبریداسیون DNA با استفاده زیست حسگرهای قابل حمل

11

1398

IR.TBZMED.REC.1398.635

62841

 طرح تحقیقاتی

دکتر سمیه
سلطانی

بررسی کاربرد نانومتریالهای مغناطیسی آهن اصلاح شده با 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان برای استخراج داروی لتروزول از پلاسما و آنالیز آن به روش HPLC

12